Tagħlim tal-Mużika

 

Akkademja tal-Mużika Mro Frankie Galea

Fi ħdan l-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici

TAGĦLIM TA' KWALITA'

L-Istudju Mużikali

L-istudju huwa importanti fil-ħajja tal-lum, u l-parir lil dawk li forsi fil-passat ma kellhomx l-opportunitajiet li hawn illum huwa li qatt ma hu tard wisq biex wieħed jitgħallem. L-istudju tal-arti mużikali huwa studju li jagħtik ħafna sodisfazzjon u fl-istess ħin iserrħek mill-ħajja mgħaġġla ta' kuljum, kemm jekk fl-iskola u kemm jekk fix-xogħol. B'dispjaċir inħossu li dan is-settur mhuwiex fl-aqwa tiegħu , u dan huwa fatt meta tara li l-każini tal-baned tagħna u għaqdiet oħra jirreġistraw tnaqqis f'dawk li huma mużicisti tal-post. Għalhekk l-appell tagħna huwa li nerġgħu nibdew nagħtu importanza xierqa lill-kultura mużikali.

Ressqu lil uliedkom minn età żgħira lejn l-attivitajiet li jiġu organizzati biex b'hekk inkunu qed ngħinu li tinbet fihom il-ħajra mużikali, għaliex iridu jkunu huma li juru x-xewqa li jersqu lejn il-mużika . L-għaqda tagħna din is-sena għamlet pass ieħor important il' quddiem f'dan ir-rigward billi reġgħet introduċiet klassi ġdida għat-tagħlim tal-istrumenti tar-ramm. Dan biex l-istudenti jieħdu l-aħjar tagħlim possibbli minn għalliem speċċjalizzat f'dan il-qasam. Dan ifisser li issa l-għaqda tagħna għandha tliet klassijiet, dik tat-tagħlim tal-istrumenti tal-qasba, tar-ramm kif ukoll tat-teorija.

L-appell lejn dawk li huma akbar fl-età huwa li qatt m' hu tard wisq biex wieħed jitgħallem il-mużika għaliex din taf tkun opportunità ġdida f'ħajjitkom li tiftħilkom orizzonti ġodda u tagħtikom nifs ġdid f'ħajjitkom. Fil-fatt b'sodisfazzjon ngħidu li diġà għandna ġenituri jitgħallmu l-mużika u dan iħossuh bħala żvog.

L-għaqda tagħna se tkun qiegħda taħdem fuq programm biex jintlaħqu kemm jista ' jkun ġenerazzjonijiet ta' mużiċisti. Illum hawn mezzi aktar komdi dwar kif wieħed jista' jistudja u javvanza, u dan isir kollu bla ħlas fil-każin tagħna. Sejrin nenfasizzaw li nibdew inressqu lill-istudenti tagħna għal eżamijiet ta' bordijiet internazzjonali biex b'hekk inkunu qegħdin nagħtu l-opportunità lill-istudenti li jħossu s-sodisfazzjon tal-mertu tagħhom stess. Aħna bqajna impenjati bis-sħiħ u kkonċentrati fuq it-tagħlim mużikali anke fl-eqqel tal-pandemija billi komplejna bil-lezzjonijiet online. Issa, bil-kollaborazzjoni tal-Aġenzija Żgħażagħ u l-Għaqda Każini tal-Banda ser inkomplu nimxu 'l quddiem u nagħtukom aktar opportunitajiet sabiex inkomplu nħajru aktar tfal u adulti jersqu lejna, u jibbenefikaw minn dak kollu li qed noffru. Aħna qegħdin hawn, nistennewkom!

 

 

   

 

 

Premjazzjoni ta' l-istudenti fl-akkademja tal-Mużika Mro Frankie Galea fi ħdan l-Għaqda is-Sibt 17 ta' Jannar 2015
 
Kunċert f'jum il-Premjazzjoni ta' l-istudentii fl-akkademja tal-Mużika Mro Frankie Galea fi ħdan l-Għaqda l-Ħadd 2 ta' Diċembru 2012
 

Kunċert f'jum il-Premjazzjoni ta' l-istudenti tal-iskola Mużikali tas-soċjeta' tagħna s-Sibt 10 ta' Diċembru 2011

 
   
Jum il-Premjazzjoni 2016
 
 
 
 
 
 
Jum il-Premjazzjoni 2017
 
 
 
Jum il-Premjazzjoni 2018