L-Aħħar ritratti ta' l-Attivitajiet

Pizza Night is-Sibt 6 t' Ottubru 2018

 
Country Night Dinner is-Sibt 24 ta' Ottubru 2015.
urnata Għawdex il-Ħadd 29 ta' Marzu 2015, fejn mhux biss żorna il-Knejjes kollha li għandhom il-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira, iżda wkoll kelna ikla tajba. Grazzi lil dawk kollha li attendew.
Wine & Pizza Country Night fil-każin nhar is-Sibt 28 ta' Frar 2015
 
Sehem il-Banda fl-attivita' tal-karnival il-Ġimgħa 13 ta' Frar 2015 f'Ħal Qormi
 
Marċ tal-Milied il-Ħadd 21 ta' Diċembru 2014
 
Christmas Dinner Dance Buffett is-Sibt 20 ta' Diċembru 2014
Party għat-Tfal fil-Każin tal-Banda Anici, is-Sibt 13 ta' Diċembru 2014
 
 
Recording tal-marċi funebri li sar is-Sibt 22 ta' Novembru 2014
 
Il-Banda fil-Festa ta' San Duminku fil-Kapitali Maltija Valletta l-Ġimgħa 1 t' Awwissu 2014.
 
L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tikkompanja l-korteo fil-miġja fostna tar-relikwa insinji tad-drigħ ta' San Ġorġ Martri, t-Tnejn 14 ta' Lulju 2014
 
ĠGrazzi lill dawk kollha li attendew magħna, nhar il-Ħadd 13 ta' Lulju 2014 għal ġurnata f'Għawdex, fejn assistejna wkoll għall-ħruġ min-niċċa ta' San Ġorġ matri. Grazzi wkoll lid-deriġenti tar-Radjhu leħen il-Belt Victoria, għal-intervista live li għamlu lid-Direttur Ġenerali u Fundatur tal-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici A.D.199 Chev John M. Spiteri. Attivita oħra suċċess. Grazzi mill-qalb tal-appoġġ.
 
Is-Sibt 14 ta' Ġunju 2014, l-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici A.D.1988, għamlet r-riċeviment li jsir kull sena bħala ringrazzjament lejn is-Soċi, Mużiċisti, Benefattiri u għaqdiet li jikkoperaw mal-Għaqda. Din is-sena ukoll f'dan r-riċeviment ġi e mbirek l-Istandart il-Prim li inħadem mid-ditta La Bottega Di Melchiorre fuq disin tal-Mibki iżda qatt minsi Salvu Bugeja. Din hija Opra oħra fuq disin ta' dan id-disinjatur li jibqa fost l-aħjar li rat Malta, u l-Għaqda hija kburija li għanda diversi xogħolijiet tiegħu. Grazzi lill-Arċipriet il-Kan Anton Cassar li birek dan l-Istandart u grazzi lil dawk kollha li attendew
 
Il-Mawra tal-Banda Fi Sqallija Italja. Il-Banda tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Festa ta' San Ġorġ Martri f'Modica (Provincia) il-Ħadd 27 t' April 2014
 
Il-Banda ddoqq meta l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca g]addiet minn quddiem il-Każin fil-ġurnata tal-Ħatra tagħha bħala President ta' Malta.
 
Country Night Dinner fil-każin nhar is-Sibt 8 ta' Marzu 2014
 
Parti fil-każin Lejliet l-Ewwel tas-Sena
 
Xogħol fuq il-qabar tal-Għaqda li sar il-Ħamis 26 ta' Diċembru 2013
 
Quddiesa f' Għeluq mill-festi tal-25 anniversarju u l-Inawgurazzjoni tax-xelter nhar il-Ġimgha 12 ta' Diċembru 2013.
 
Iż-Żjara Konġunta lill-E.T. Dott. George Abela President Ta' Malta s-Sibt 16 ta' Novembru 2013
 
Il-Ġita għal Sqallija tas-Sibt 14 ta' Settembru 2013
 
Bar B Que fis-Soreda Hotel is-Sibt 24 t' Awwissu 2013 organizzat mill-Ħbieb tas-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri
 
Lejla Sajfija Quddiem il-Każin il-Ġimgħa 21 ta' Ġunju 2013
 
Inawgurazzjoni tal-Bandalora Uffiċċjali tal-Għaqda u kxif tal-Lapida Kommemorattiva li tfakkar il-25 Anniversarju tal-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici A.D.1988, nhar is-Sibt 15 ta' Ġunju 2013.
 

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri poġġew fjuri f'ħaġor il-Mafkar ta' San Ġorġ Martri f'ta' Farsina u l-ieħor li hemm fil-Parroċċa ta' San Sebastjan, it-Tnejn 22 t' April 2013

 
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri fil-Festa tar-Rebbiegħa f’Ħal Qormi 19 u 20 t’ April 2013.
 
urnata Għawdex nhar Ħadd il-Palm 24 ta' Marzu 2013 fejn żorna il-Vari kollha tal-Ġimgħa l-Kbira.
 
Il-Qalb ta' Ġesu armat quddiem il-kazin il-Ħadd 9 ta' Ġunju 2013
 
Il-Banda tieħu sehem fil-purċissjoni ta' Corpus Christi nhar il-Ħadd 2 ta' Ġunju 2013
 

Marċ il-Ġimgħa 23 t' April fl-okażjoni ta' Jum San Ġorġ Martri u Jum is-Soċjeta'