Ritratti ta' tifkira
 

 

Il-Banda ddoqq f' Mass Band fil-Funeral ta' Mro. Frank Galea l-ewwel Surmast tal-Banda Anici s-Sibt 4 ta' Frar 2012
Il-Funiral ta' George Arapa Muziċist tal-Għaqda li sar is-Sibt 22 t' Awwissu 2011
Il-Banda ddoqq fil-Prima Messa ta' Fr. Reno Muscat il-Ġimgħa 8 ta' Lulju 2011
 
Il-Banda ddoqq fil-Prima Messa ta' Fr. Rene Cilia l-Ħadd 10 ta' Lulju 2011
 
Żjara fil-Kazin mill-E.T . Dott. George Abela President ta' Malta is-Sibt 11 ta' Ġunju 2011
 
Il-Funeral ta' Domnic Debrincat. Membru fil-Kumitat L-Erbgħa 18 ta' Mejju 2011
 
Il-Kunċert Vokali u Strumentali fl-Universita s-SIbt 22 ta' Jannar 2011
 
 
Żjara fil-kazin mill-E.T. Mons. Arċ Isqof Emeritus Giuseppi Mercieca L-Erbgħa 13 t' ĠApril 2011
 
Il-Banda issellem lill-Papa Benedittu XVI il-Ħadd 18 t'April 2010
   

Il-Banda tagħmel programm fi Pjazza San Franġisk fil-Festa tar-rebbiegħa il-Ħadd 11 t'April 2010

Il-Banda ddoqq fil-Festa tar-rebbiegħa il-Ħadd 31 ta' Mejju 2009
   

Mro. Joseph Vella jidderieġi liż-żewġ Baned tal-Parroċċa fil-Preżenza l-E.T. il-President ta' Malta Dr. George Abela nhar il-Ħamis 23 t' April 2009
L-Amministrazzjoni u l-Banda jieħdu sehem f'Mass Band f'Jum Ħal Qormi it-Tnejn 25 ta' Mejju 2009
   
Kunċert mill-Banda fis-Sede tas-Soċjeta' Filarmonika La Vallette bejn il-baned tas-Surmast Direttur Mro. Joseph Vella fl-okkażżjoni tas-Sena Pawlina is-Sibt 7 ta' Frar 2009
Il-Marċ ta' qabel l-inawgurazzjoni ta' l-Arlivju is-Sibt 14 ta' Ġunju 2008
   
Zjara fil-kazin mill-E.T. Mons. Arċ Isqof Paul Cremona il-Ħamis 13 ta' ĠMarzu 2008
Kunċert mill-Banda fl-Istitut ta' Malta Is-Sibt 27 t' Ottubru 2007
   
 
Zjara fil-kazin mill-E.T. Mons Isqof George Frendo il-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 2007
   
Zjara fil-kazin mill-Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi l-Erbgħa 5 t' April 2006
Kunċert mit-tliett Baned Qriema l-Erbgħa 25 ta' Mejju 2005 Jum Ħal Qormi

Christmas Concert fil-Kazin Diċembru 2005
Il-Banda ddoqq fil-Pusses tal-Arċipriet il-Kan. Anton Cassar il-Ħadd 24 t' April 2005
   
l-Banda ddoqq fl-inawgurazzjoni tal-mafkar ta' San Ġorġ Martri il-Ħadd 20 t' April 2004

Il- Marċ li sar qabel l-inawgurazzjoni tal-Mafkar

Wieħed mis-Saċerdoti li l-Banda daqqet fil-Prima Messa tiegħu . Fr. Louis Farrugia 5, ta' Lulju 2003

Ftuħ uffiċċjali tas-Sala San Ġorġ Martri mill-aġent President ta' Malta Dr, George Hyzler f'Gunju 2003

   
Akkademja Mużika –Letterarja fl-okkażżjoni tas-17-il Ċentinarju mill-Martirju ta' San Ġorġ Martri. 22/5/2003
Zjara ta' Profs. Guido De Marco President ta' Malta it-Tlieta 5 ta' Frar 2002
Il-Banda Anici fil-Festa ta' Corpus 17 ta' Ġunju 2001 l-istess jum li żżanżnet il-qanpiena l-ġdida.

Il-Banda ddoqq waqt il-Programm Mużikali fir-Residenza ta' l-anzjani San Vincenz De Paule 25 ta' Settembru 2001

   
Il-Banda daqqet fil-Festa li saret f'Ħal Qormi għall-ħatra ta' l-E.T. Isqof Annetto Depasquale 17 ta' Jannar 1999
L-Amministrazzjoni kienet preżenti fil-festa tal-Millenju fil-Belt Valletta Diċenbru 1999

Il-W.R. Sindku Clyde Puli jinawgura l-Bini tal-Każin il-Ħadd 18-06- 98 f'l-okkażjoni ta' l-ewwel Diċennju ta' l-Għaqda

Il-Banda Pinto u l-Banda Anici flimkien fil-ftuħ tal-Ġnien De La Cruz Qormi il-Ħadd-8 ta' Marzu 1998

Programm mill-Banda Lejn il-Golgota Il-Ħadd 23 ta' Marzu 1997

Il-Banda qabel telqet lejn il-Canada u l-~Istati Uniti ika' fis-17 t'April 1996

Wieħed mill-Programmi li għamlet il-Banda fil-Canada u l-U.S.A fl-1996

Il-Banda daqqet fil-Pusses ta' l-Arċipriet Dun Frans Abdilla is-Sibt 18 ta' Frar 1995
   
Il-Banda ddoqq fil-Funeral ta' Mons. Gerard Frendo it-Tnejn 26 ta' Diċembru 1994
Il-Banda tagħna daqqet mal-Banda Pinto fil-Milied f'Ħal Qormi organiżżat mill-Kunsill Lokali il-Ħamis 29-12-94
   

Jittella' l-arblu il-ġdid fuq il-Każin nhar il-Ħamis 30 -09- 93

It-tieni standard uffiċċjali ta' l-Għaqda li ġie rregalat lill-Banda u żżanżan fil-Ġimgħa l-Kbira 9 t'April 1993

It-tieni fażi tal-bini tal-Każin Settembru 1991

aaaIt-tieni fażi mit-twaqqiegħ u bini ġdid tal-Każin aaaaaaaa a 8 ta' Settembru 1991

It-tberik tal-Leġiju tas-Surmast

L-ewwel dehra tal-Banda fil-Festa ta' San Ġorġ Martri f'Għawdex nhar il-Ġimgħa 19 ta' Lulju 1991

   

Il-Banda waqt l-ewwel Programm Mużikali tagħha nhar il-Ħadd 23 ta' Ġunju 1991

Il-Funeral ta' Carmelo Spiteri wieħed mill-Fundaturi nhar is-Sibt 4 ta' Mejju 1991

Il-Banda Anici kienet l-unika banda li daqqet fil-56 kungress tax-Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla li sar f'Ħal Qormi nhar is-Sibt 13 ta' Mejju 1989

L-ewwel Bandsisti prodott ta' l-Għaqda 1989

L-ewwel dehra tal-Banda fil-Ġimgħa l-Kbira 1989

L-ewwel fażi mit-twaqqiegħ u bini ġdid tal-KażinaAwwissu 1988

Il-Banda ddoqq fil-Libja fl-1 ta' Settembru 1988. L-ewwel Banda msiefra fil-Parroċċa

L-ewwel Bandisti ta' l-Għaqda 1988
Il-Banda ddoqq fil-Libja l-1 ta' Settembru 1988
L-Ewwel Kumitat Amministrattiv
   
L-ex Arċipriet il-Kanonku Dun Karm Aquilina bierek il-Lapida kommemorattiva is-Sibt 23 t'April 1988
L-Ewwel Bord Editorjali 1988
   

L-aġent President tar-Repubblika L-E.T. Pawlu Xuereb jinawgura l-Każin uffiċċjalment is-Sibt 23 t'April 1988

Il-Banda ddoqq għall-ewwel darba f'Ħal Qormi fil-ftuħ uffiċċjali is-Sibt 23 t'April 1988
Il-Banda ddoqq fil-Karnival ta' Malta Frar 1988 fejn kisbet it-tielet post: Banda, Karru, w Allegrija
Il-Banda ddoqq għall-ewwel darba f'Jum ir-Repubblika 13 ta' Diċembru 1987