Amministrazzjoni
     

 

 
Kumitat tal-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici
2018 - 2020
President
Is-Sinjura Claudia Muscat B.A. (Legal & Humanitarian Studies) , Dip. Not. Pub.
Segretarju
Direttur Ġenerali
Is-Sur Carmelo Polidano
Is-Sur John Pace
 
Kaxxier
Viċi President
Is-Sur Victor Ciangura
Is-Sur Charles Ellul
Viċi Segretarju
Viċi Direttur Ġenerali
Is-Sinjorina Michela Baldacchono
Is-Sur Franklin Psaila
 
Viċi Kaxxier
Membri
Is-Sur Redeemer Zammit
Is-Sinjuri Justin Mifsud u Charles Calleja
 
Surmast Direttur
Mro. J. Vella A.Mus. L.C.M., A. Mus. L.S.M, L.Mus. L.C.M., F.V.C.M.
 
Għalliem tal-Istudenti
Arkivista
Mro. Chev. V. Bonnici K.T.L
Chev. John M. Spiteri K.T.L
 
Direttur Spiritwali
P.R.O.
Il-Wisq Rev. Kan. Arcipriet Mario Mangion
Is-Sinjorina Michela Baldacchono
 
Webmaster
Awdituri
Is-Sur Carmelo Polidano
Is-Sur Ralph Puli B.A. (Hons) Accty
 
Is-Sur Frank Zahra
 
Kunsulent Legali
Rapreżentant tal-Bandisti Lokali
Dr. H. Antoncich L.P. LL.D.
Is-SInjorina Michela Baldacchino
 
Chair Persons
Sezzjoni Żgħażagħ
Kummissjoni Banda
Is-Sur Redeemer Zammit
Chev. John M. Spiteri K.T.L
 
Sezzjoni Soċi Nisa Attivi
 
Is-Sinjura Claudia Muscat B.A. (Legal & Humanitarian Studies) , Dip. Not. Pub.
 
 
Rappreżentant tas-Soċi fil-Kumitat
Delegat Sports
Is-Sur John Pace
Is-Sur Gary Zammit
   
 
President Emeritus
 
Teżorier Emeritus
Chev. George Portelli K.T.L
 
Presidenti Onorarji
Is-Sur P. Apap
Dr. C. Mallia
Rev. Kan. L. Zammit
 
 
Membri Onorarji
Is-Sur V. Mifsud
Is-Sur A. Mangion
Is-Sur L. Borg
Is-Sur R. Debono
Is-Sur J. Grech
Is-Sur L. Sammut
Is-Sur F. Saliba
Is-Sur C. Pace
 
 
Bandist Onorarju
Is-Sur A. Mallia
****************************************************************************************************
 

Il-Kumitat Amministrattiv jinħatar kull sentejn permezz ta` Aplikazzjonijiet li jinġabru apposta kif stipulat fl-istatut tal-għaqda huma eleġibbli li japplikaw u jivvutaw dawk li huma imsieħba fl-għaqda u l-Bandisti Lokali il-fuq minn 18-il sena. L-istess Kumitat iżomm laqgħat regolari sabiex imexxi l-għaqda u l-premises bl-aktar mod trasparenti u fl-aħjar interess ta' l-istess għaqda.

 

Il-bandiera uffiċjali ta' l-għaqda hija ħamra bis-skudett fin-nofs li fih hemm l-arma magħmula minn tmien strixxi orizzontali, erba bojod u erba suwed, f'sekwenza alternata. Fin-nofs ta' l-arma bejn it-tielet strixxa minn fuq u nofs it-tielet strixxa minn isfel, ikun hemm salib kulur id-deheb li girlanda rampikanti mieghu, fil-kantuniera ta' fuq ikun hemm stilla b'sitt ponot, kull ponta magħmula minn żewġ trijangli wieħed abjad u l-ieħor blu, f'sekwenza alternata. F'kull kantuniera tal-bandiera hemm arma li tipreżenta lill-Malta, lill-San Ġorġ Martri, lill-Gran Mastru Pinto u lill-parroċċa. L-innu uffiċjali ta' l-għaqda hu l-innu tal-banda, versi ta' Dr.Carmelo Bianchi u mużika minn Mro.Frank Galea. Il-kantata bl-isem ta' l-'Apoteosi ta' San Ġorġ Martri', mużika ta' Mro.Frank Galea, versi ta' Dr. Karmenu Mallia. Dan l-Innu jista' jindaqq biss mill-Banda Anici, bħal m'huwa wkoll iIl-marc Demm Ġorġjan jew kif inhu magħruf bħala Letter A li huwa mużika ta' Mro.Sunny Galea versi ta' Dr.Carmelo Bianchi, u dan jidhol f'kull librett ta' Marci brijużi ta' din il-Banda. L-isem tal-banda "Anici" hu il-kunjom tal-familja nobbli ta' San Ġorġ Martri u għalekk wieħed jista' jinduna ir-rabta li hemm bejn l-għaqda u l-Patrun tagħha u tal-belt Pinto, San Ġorġ Martri. Għalhekk il-banda tissejjaħ il-banda tal-Patrun. Il-banda wkoll hija magħrufa tal-"Istilla" għaliex propju bħal ma diġa qrajtu fl'arma hemm l-istilla.

Statwa titulari ta' San Gorg Martri

 

L-Arma uffiċjali
 

Statwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-Dragun

 

 

Pubblikazzjonijiet

 

Kotba Anwali
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi A.D. 1988

issellem u tferraħ

     
1988
1989
1990
     
1991
1992
1993
     
1994
1995
1996
     
1997
1998
1999
     
2000
2001
     
2002
2003
2004
     
2005
2006
2007
     
2008
2009
     
2010
2011
     
2012
2013
2014
     
   
2016
   
____________________________________________
     
 
Kalendarji
 
 
 
1996
1998
1999
 
2000
2002
2004
   
2005
2006
2007
     
2008
2009
2010
     
2011
2012
2013
     
2014
2015
2016